Thông Báo: Kế hoạch vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện phân phối tuần từ 30/10 – 5/11 và 6/11 – 12/11

Thông Báo: Kế hoạch vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện phân phối tuần từ 30/10 – 5/11 và 6/11 – 12/11

Chi tiết kế hoạch tại: 26102023 Ke hoach van hanh, ke hoach sua chua, bao duong HTD phan phoi tuan 30-10 den 5-11 va 06-11 den 12-11

 

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769