Thông báo: Kế hoạch vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện phân phối tuần từ 27/11 – 3/12 và 4/12 – 10/12

Thông báo: Kế hoạch vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện phân phối tuần từ 27/11 – 3/12 và 4/12 – 10/12

Chi tiết thông báo tại đây: 23112023 Ke hoach van hanh, ke hoach sua chua, bao duong HTD phan phoi tuan 27-11 den 3-12 va 4-12 den 10 -12

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769