Thông Báo: Kế hoạch vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện phân phối tuần từ 18/12 – 24/12 và 25/12 – 31/12

Thông Báo: Kế hoạch vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện phân phối tuần từ 18/12 – 24/12 và 25/12 – 31/12

Chi tiết thông báo tại đây: 15122023 Ke hoach van hanh, ke hoach sua chua, bao duong HTD phan phoi tuan 18-12 den 24-12 va 25-12 den 31-12

 

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769