Thông báo: kế hoạch vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện phân phối tuần từ 13/11 – 19/11 và 20/11 – 26/11

Kế hoạch vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện phân phối tuần từ 13/11 – 19/11 và 20/11 – 26/11

Chi tiết kế hoạch xem tại đây: 09112023 Ke hoach van hanh, ke hoach sua chua, bao duong HTD phan phoi tuan 13-11 den 19-11 va 20-11 den 26-11


Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769