Thông báo: Kế hoạch vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện phân phối tuần từ 11/12 – 17/12 và 18/12 – 24/12

Thông báo: Kế hoạch vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện phân phối tuần từ 11/12 – 17/12 và 18/12 – 24/12

chi tiết thông báo xem tại đây: 08122023 Ke hoach van hanh, ke hoach sua chua, bao duong HTD phan phoi tuan 11-12 den 17 -12 va 18-12 den 24-12

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769