Thông báo: kế hoạch vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện phân phối tháng 6

Thông báo: kế hoạch vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện phân phối tháng 6

Chi tiết thông báo xem tại đây: 28052024 Ke hoach van hanh, ke hoach sua chua, bao duong HTD phan phoi thang 6

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769