Thông báo: kế hoạch vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện phân phối tháng 12

Thông báo: kế hoạch vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện phân phối tháng 12

Chi tiết thông báo tại đây: 29112023 Ke hoach van hanh, ke hoach sua chua, bao duong HTD phan phoi thang 12

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769