Thông báo: Kế hoạch vận hành, kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng HTD phân phối tuần 20-11 đến 26-11 và 27-11 đến 3-12

Thông báo: Kế hoạch vận hành, kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng HTD phân phối tuần 20-11 đến 26-11 và 27-11 đến 3-12

chi tiết kế hoạch xem tại đây: 17112023 Ke hoach van hanh, ke hoach sua chua, bao duong HTD phan phoi tuan 20-11 den 26-11 va 27-11 den 3-12

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769