PC CAO BẰNG: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ II/2023 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ III/2023

Trong Quý II năm 2023, toàn thể lãnh đạo và CBCNV Công ty Điện lực Cao Bằng đã nỗ lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, tận tâm phục vụ khách hàng với chất lượng tốt nhất, đảm bảo nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội, các sự kiện chính trị diễn ra tại địa phương.

  1. Công tác sản xuất kinh doanh trong quý II năm 2023

Công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng

Sản lượng điện thương phẩm quý II năm 2023 ước đạt kWh 137,1 tr.kWh, bằng 90,1% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 24,48% so với kế hoạch năm 2023. Mức độ tiêu thụ điện thương phẩm các thành phần phụ tải sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giảm so với cùng kỳ năm 2022 do các khách hàng sử dụng điện lớn giảm/ngừng sản xuất cộng với thiếu nguồn do tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino gây ra tình trạng hạn hán, thiếu nước kéo dài, làm cho lưu lượng nước về các hồ thủy điện giảm mạnh ảnh hưởng lớn đến khả năng phát điện của các nhà máy thuỷ điện.

Tỷ lệ tổn thất điện năng ước thực hiện 3,16%, thấp hơn 0,03% so với cùng kỳ 2022, bằng kế hoạch giao quý II.

Giá bán điện bình quân ước đạt 1.830,5 đ/kWh cao hơn kế hoạch năm 2023 là 8,67 đ/kWh và cao hơn 44 đ/kWh so với cùng kỳ.

Chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện 3,5 ngày, thấp hơn kế hoạch giao 1,5 ngày, thấp hơn quy định 3,5 ngày (quy định là 07 ngày).

Thực hiện tốt số hóa trong công tác KD&DVKH, duy trì 100% tỷ lệ cung cấp điện theo phương thức điện tử. Tiếp tục tăng cường thông tin, quảng bá Tổng đài chăm sóc khách hàng 19006769 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc; đẩy mạnh các dịch vụ cung cấp điện qua Cổng dịch vụ công Quốc Gia; phát triển khách hàng sử dụng dịch vụ tin nhắn Zalo… để trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ điện của ngành điện.

Phối hợp với các Ngân hàng, tổ chức trung gian duy trì và đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt tính đến tháng 6 đạt 74,26% đạt 95,44% kế hoạch năm (kế hoạch 77,8%).

Công tác điện nông thôn: Đến tháng 6 năm 2023 Công ty Điện lực Cao Bằng đã cấp điện lưới Quốc gia đến tất cả các xã, phường, thị trấn, đạt tỷ lệ 100%.

– Số hộ có điện lưới Quốc gia tính đến tháng 6/2022: 122.543 hộ /130.135 hộ, đạt tỷ lệ 94,17%.

– Số hộ nông thôn có điện lưới Quốc gia: 87.361 hộ/130.135 hộ đạt tỷ lệ 92,01 %

– Số hộ chưa có điện lưới Quốc gia: 7592 hộ/ 130.135 hộ, tỷ lệ 5,83%.

– Số hộ được cấp điện mới là 188 hộ ( lũy kế 6 tháng là 222 hộ).

Công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả

Trong quý II năm 2023 Công ty Điện lực Cao Bằng đã triển khai đồng bộ nhiều hình thức tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả như: Đăng 07 tin bài trên báo điện tử; 17 tin bài trên đài phát thanh truyền hình Cao Bằng; 98 lượt phát thanh trên loa phát thanh phường xã, thực hiện 01 chương trình hội nghị hội thảo, treo 74 băng rôn, pano, áp phích; 1500 tờ rơi; gửi tin nhắn SMS và zalo 557.384 lượt tư vấn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; chia sẻ sử dụng điện tiết kiệm qua kênh facebook: 32.334 lượt người, tư vấn trực tiếp 4.949 khách hàng. Sản lượng điện tiết kiệm được trong quý II-2023 là 2.908.895 kWh.

Công tác Đầu tư xây dựng

Để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các cụm phụ tải của tỉnh Cao Bằng, trong quý II năm 2023 Công ty Điện lực Cao Bằng đã thực hiện đầu tư xây dựng cho 01 dự án: Triển khai tự động hóa lưới điện trung áp khu vực tỉnh Cao Bằng.

Công trình sẽ hoàn thành xây dựng và nghiệm thu đóng điện trong tháng 6 năm 2023. Như vậy sẽ góp phần làm giảm thời gian mất điện do sự cố lưới điện khu vực tỉnh Cao Bằng, nâng cao chất lượng điện năng để cấp điện cho các phụ tải quan trọng và nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ

Thực hiện tuyên truyền huấn luyện an toàn lao động cho 690 lượt người lao động.

Phối hợp chính quyền địa phương, tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, an toàn sử dụng điện trong sinh hoạt trong dân phối hợp trên đài truyền hình, phát thanh 141 lượt, phát 12.408 tờ rơi. Thực hiện thông báo an toàn đóng điện các công trình mới đưa vào vận hành, văn bản tuyên truyền bảo vệ an toàn lưới điện cao áp gửi tới chính quyền địa phương các cấp giúp phối hợp truyền truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp, sử dụng điện an toàn trong dân.

Quản lý phương tiện bảo vệ cá nhân thí nghiệm đúng định kỳ, đảm bảo người lao động đi làm việc sử dụng đúng, đủ bảo hộ lao động, trang bị an toàn khi làm việc.

Kiểm tra kiểm soát an toàn lao động trên hệ thống quản lý an toàn lao động với 6.326 phiên làm việc trên lưới điện.

Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh.

Công tác an sinh xã hội, trách nhiệm đối với địa phương

Quý II/2023 Công ty đã nộp ngân sách địa phương là: 5.496.662.410 đồng.

Thực hiện công tác an sinh xã hội, từ thiện với tổng số tiền: 25.000.000 đồng.

  1. Mục tiêu nhiệm vụ Quý III năm 2023

Công ty Điện lực Cao Bằng tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng điện, an toàn, ổn định cho khách hàng. Không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng, triển khai mạnh mẽ việc thực hiện các dịch vụ điện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện, an toàn điện tại nơi làm việc, giảm tổn thất điện năng, không để xảy ra sự cố chủ quan, sự cố cháy nổ, hạn chế tối đa sự cố khách quan trong quản lý vận hành; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện, tiếp tục thực hiện công việc củng cố, sửa chữa lưới điện, sẵn sàng đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ đắc lực nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chủ đề: Thực hành tiết kiệm – Chống lãng phí”. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao cũng như các nhiệm vụ kinh tế chính trị tại địa phương.

Công ty Điện lực Cao Bằng xin cung cấp thông tin kết quả sản xuất kinh doanh, các hoạt động nổi bật trong Quý II năm 2023 đến các cơ quan Báo, Đài với mong muốn truyền tải thông tin rộng rãi đến khách hàng. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan Báo, Đài trong công tác truyền thông, ngăn chặn những thông tin không chính xác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần cho công cuộc phát triển kinh tế – An ninh chính trị – xã hội của địa phương.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Công ty Điện lực Cao Bằng – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Địa chỉ: Đường Pác Bó, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Email: pccaobang@gmail.com

Điện thoại:  02063 859.882 ; Fax : 02063. 853.158

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769