PC CAO BẰNG: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ I/2024 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ II/2024

Trong Quý I năm 2024, toàn thể lãnh đạo và CBCNV Công ty Điện lực Cao Bằng đã nỗ lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, tận tâm phục vụ khách hàng với chất lượng tốt nhất, đảm bảo nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội, các sự kiện chính trị diễn ra tại địa phương.

  1. Công tác sản xuất kinh doanh trong quý I năm 2024

Công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng

Sản lượng điện thương phẩm quý I năm 2024 ước đạt 140,6 tr.kWh, bằng 102,2% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 24,08% so với kế hoạch năm 2024. Điện thương phẩm tăng nhẹ do các thành phần phụ tải, đặc biệt là các khách hàng lớn sử dụng điện ổn định.

Tỷ lệ tổn thất điện năng ước thực hiện 3,15%, thấp hơn 0,39% so với cùng kỳ 2023, thấp hơn 0,72% so với kế hoạch giao quý I năm 2024.

Giá bán điện bình quân ước đạt 1.983 đ/kWh cao hơn kế hoạch năm 2024 là 0,1 đ/kWh và cao hơn 162,87 đ/kWh so với cùng kỳ.

Chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện 3,5 ngày, thấp hơn kế hoạch giao 1,5 ngày, thấp hơn quy định 3,5 ngày (quy định là 07 ngày).

Thực hiện tốt số hóa trong công tác KD&DVKH; Tỷ lệ cung cấp điện theo phương thức điện tử, tỷ lệ cung cấp điện trực tuyến cấp độ 4 đạt tỷ lệ 100%. Tiếp tục tăng cường thông tin, quảng bá Tổng đài chăm sóc khách hàng 19006769 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Đẩy mạnh các dịch vụ cung cấp điện qua Cổng dịch vụ công Quốc Gia; Phát triển khách hàng sử dụng dịch vụ điện lực và khách hàng nhận tin nhắn Zalo để trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ của ngành điện.

Phối hợp với các Ngân hàng, tổ chức trung gian duy trì và đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt tính đến tháng 3 đạt 79,52% đạt 91% kế hoạch năm (kế hoạch 87,41%).

Công tác điện nông thôn: Đến tháng 3 năm 2024 Công ty Điện lực Cao Bằng đã cấp điện lưới Quốc gia đến tất cả các xã, phường, thị trấn, đạt tỷ lệ 100%.

– Số hộ có điện lưới Quốc gia là: 123.021 hộ /130.135 hộ, đạt tỷ lệ 94,53%.

– Số hộ nông thôn có điện lưới Quốc gia: 87.839 hộ/130.135 hộ đạt tỷ lệ 92,51 %

– Số hộ chưa có điện lưới Quốc gia: 7.114 hộ/ 130.135 hộ, tỷ lệ 5,47%.

– Số hộ được cấp điện mới là 107 hộ.

Công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả: Trong quý I năm 2024 Công ty Điện lực Cao Bằng đã triển khai đồng bộ nhiều hình thức tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả như: Đăng 84 tin bài trên đài phát thanh truyền hình Cao Bằng; Thực hiện 11 chương trình hội nghị hội thảo, gửi tin nhắn SMS và zalo 16.122 lượt tư vấn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; Chia sẻ sử dụng điện tiết kiệm qua kênh facebook, zalo: 9.971 lượt người, tư vấn trực tiếp 3.812 khách hàng. Phối hợp Sở Công Thương tuyên truyền khách hàng hưởng ứng tham gia Giờ trái đất năm 2024.

Sản lượng điện tiết kiệm được trong quý I năm 2024 là 2.740.109 kWh.

Công tác Đầu tư xây dựng

Nhằm chống quá tải lưới điện và nâng cao độ tin cây cung cấp điện cho các vùng phụ tải của khu vực thành phố Cao Bằng, trong quý I năm 2024 Công ty Điện lực Cao Bằng đã thực hiện đầu tư xây dựng cho 10 dự án:

+ Dự án chống quá tải lưới điện: 08 dự án. Các dự án sẽ thực hiện thi công xây dựng và hoàn thành đóng điện trong tháng 3 năm 2024.

+ Dự án: Triển khai tự động hóa lưới điện trung áp tỉnh Cao Bằng năm 2024;  Thi công xây dựng và hoàn thành đóng điện trong tháng 3 năm 2024.

+ Dự án: Đa chia đa nối lưới điện trung áp tỉnh Cao Bằng năm 2024; Thi công xây dựng và hoàn thành đóng điện trong tháng 4 năm 2024.

Các dự án đều hoàn thành trước tháng 4, như vậy sẽ đảm bảo cấp điện cho nhân dân trước mùa nắng nóng, nâng cao chất lượng điện năng để cấp điện cho các phụ tải quan trong, góp phần làm giảm sự cố lưới điện khu vực tỉnh Cao Bằng.

Công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ

Thực hiện huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho 1.088 lượt người lao động.

Tuyên truyền bảo vệ HLATCTLĐCA, sử dụng điện an toàn trong nhân dân trên phương tiện truyền thanh địa phương huyện thị, thực hiện 142 lượt phát thanh, 06 lượt phát truyền hình, phát 1.656 tờ rơi an toàn điện tới ba con nhân dân. Gửi văn bản tới chính quyền địa phương các huyện, xã phối hợp tuyên truyền tới ba con nhân dân khu vực tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp.

Quản lý phương tiện bảo vệ cá nhân, trang bị dụng cụ an toàn được kiểm tra thí nghiệm đúng định kỳ, đảm bảo người lao động khi làm việc sử dụng đúng, đủ bảo hộ lao động và dụng cụ an toàn.

Kiểm tra kiểm soát an toàn lao động trên hệ thống quản lý an toàn lao động với 3.397 phiên làm việc trên lưới điện, kiểm tra hiện trường lao động 1.037 phiên.

Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh.

Công tác an sinh xã hội, trách nhiệm đối với địa phương

Quý I/2024 Công ty đã nộp ngân sách địa phương là: 1.966.000.000 đồng.

Thực hiện công tác an sinh xã hội, từ thiện với tổng số tiền: 60.114.022 đồng.

  1. Mục tiêu nhiệm vụ Quý II năm 2024

Công ty Điện lực Cao Bằng tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng điện, an toàn, ổn định cho khách hàng. Không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng, triển khai mạnh mẽ việc thực hiện các dịch vụ điện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện, an toàn điện tại nơi làm việc, giảm tổn thất điện năng, không để xảy ra sự cố chủ quan, sự cố cháy nổ, hạn chế tối đa sự cố khách quan trong quản lý vận hành; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện, tiếp tục thực hiện công việc củng cố, sửa chữa lưới điện, sẵn sàng đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ đắc lực nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Công ty Điện lực Cao Bằng xin cung cấp thông tin kết quả sản xuất kinh doanh, các hoạt động nổi bật trong Quý I năm 2024 đến các cơ quan Báo, Đài với mong muốn truyền tải thông tin rộng rãi đến khách hàng. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan Báo, Đài trong công tác truyền thông, ngăn chặn những thông tin không chính xác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần cho công cuộc phát triển kinh tế – An ninh chính trị – xã hội của địa phương.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Công ty Điện lực Cao Bằng – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Địa chỉ: Đường Pác Bó, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Email: pccaobang@gmail.com

Điện thoại:  02063 859.882 ; Fax : 02063. 853.158

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769