Trong Quý I năm 2023, toàn thể lãnh đạo và CBCNV Công ty Điện lực Cao Bằng đã nỗ lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, tận tâm phục vụ khách hàng với chất lượng tốt nhất, đảm bảo nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội, các sự kiện chính trị diễn ra tại địa phương.

  1. Công tác sản xuất kinh doanh trong quý I năm 2023

Công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng

Sản lượng điện thương phẩm quý I năm 2023 ước đạt kWh 138,0 tr.kWh, bằng 96,77% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 24,64% so với kế hoạch năm 2023. Mức độ tiêu thụ điện thương phẩm các thành phần phụ tải sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giảm so với các tháng năm 2022 do các khách hàng sử dụng điện lớn như: Công ty Cổ phần Nhật Anh, Công ty Cổ phần khoáng sản và công nghiệp Cao Bằng, Công ty Cổ Phần đầu tư khoáng sản TNT ngừng sản xuất.

Tỷ lệ tổn thất điện năng ước thực hiện 3,90%, tăng 0,1% so với cùng kỳ 2022, thấp hơn 0,01% so với kế hoạch.

Giá bán điện bình quân ước đạt 1.835,0 đ/kWh.

Chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện 3,5 ngày, thấp hơn kế hoạch giao 1,5 ngày, thấp hơn quy định 3,5 ngày (quy định là 07 ngày).

Thực hiện tốt số hóa trong công tác KD&DVKH, duy trì 100% tỷ lệ cung cấp điện theo phương thức điện tử. Tiếp tục tăng cường thông tin, quảng bá Tổng đài chăm sóc khách hàng 19006769 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc; đẩy mạnh các dịch vụ cung cấp điện qua Cổng dịch vụ công Quốc Gia; phát triển khách hàng sử dụng dịch vụ tin nhắn Zalo… để trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ điện của ngành điện.

Phối hợp với các Ngân hàng, tổ chức trung gian duy trì và đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt tính đến tháng 3 năm 2023 đạt 71,53% đạt kế hoạch giao năm 2023.

Công tác điện nông thôn: Đến tháng 3 năm 2023 Công ty Điện lực Cao Bằng đã cấp điện lưới Quốc gia đến tất cả các xã, phường, thị trấn, đạt tỷ lệ 100%.

– Số hộ có điện lưới Quốc gia tính đến tháng 3/2022: 122.067 hộ /130.135 hộ, đạt tỷ lệ 93,8%.

– Số hộ nông thôn có điện lưới Quốc gia: 86.896 hộ/130.135 hộ đạt tỷ lệ 91,52 %

– Số hộ chưa có điện lưới Quốc gia: 8.068 hộ/ 130.135 hộ, tỷ lệ 6,2%.

– Số hộ được cấp điện mới là 34 hộ.

Công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả

Trong quý I năm 2023 Công ty Điện lực Cao Bằng đã triển khai đồng bộ nhiều hình thức tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả như: Đăng 05 tin bài trên báo điện tử; 16 tin bài trên đài phát thanh truyền hình Cao Bằng; 95 lượt phát thanh trên loa phát thanh phường xã, thực hiện 01 chương trình hội nghị hội thảo, treo 74 băng rôn, pano, áp phích; gửi tin nhắn SMS và zalo 480.426 lượt tư vấn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; chia sẻ sử dụng điện tiết kiệm qua kênh facebook: 6.509 người, tư vấn trực tiếp 5.108 khách hàng.

Sản lượng điện tiết kiệm được trong quý I-2023 là 1.933.808 kWh.

Công tác Đầu tư xây dựng

Nhằm chống quá tải lưới điện và nâng cao độ tin cây cung cấp điện cho các vùng phụ tải của khu vực thành phố Cao Bằng, trong quý I năm 2023 Công ty Điện lực Cao Bằng đã thực hiện đầu tư xây dựng cho 07 dự án:

+ Dự án chống quá tải lưới điện: 05 dự án.

+ Triển khai tự động hóa lưới điện 35kV: 01 dự án.

+ Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Cao Bằng: 01 dự án.

Các công trình chống quá tải sẽ hoàn thành xây dựng và nghiệm thu đóng điện trong tháng 4 năm 2023. Như vậy sẽ đảm bảo cấp điện cho nhân dân trước mùa nắng nóng, giảm bức xúc trong nhân dân.

Trong quý II năm 2023 Công ty Điện lực Cao Bằng sẽ hoàn thành 2 dự án Tự động hóa lưới điện 35kV và Guiamr sự cố đường dây 110kV. Như vậy sẽ góp phần làm giảm sự cố lưới điện khu vực tỉnh Cao Bằng, nâng cao chất lượng điện năng để cấp điện cho các phụ tải quan trong và nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ

Thực hiện tuyên truyền huấn luyện an toàn lao động cho 1056 lượt người lao động.

Phối hợp chính quyền địa phương, tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, an toàn sử dụng điện trong sinh hoạt trong dân phối hợp trên đài truyền hình, phát thanh 124 lượt, phát 5060 tờ rơi. Thực hiện thông báo an toàn đóng điện các công trình mới đưa vào vận hành gửi tới chính quyền địa phương giúp phối hợp truyền truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp, sử dụng điện an toàn trong dân.

Quản lý phương tiện bảo vệ cá nhân thí nghiệm đúng định kỳ,  đảm bảo người lao động đi làm việc sử dụng đúng, đủ bảo hộ an toàn, trang bị an toàn.

Kiểm tra kiểm soát an toàn lao động trên hệ thống quản lý an toàn lao động với 5.227 phiên làm việc trên lưới điện.

Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh.

Công tác an sinh xã hội, trách nhiệm đối với địa phương 

Quý I/2023 Công ty đã nộp ngân sách địa phương là: 6.536.322.129 đồng.

Thực hiện công tác an sinh xã hội, từ thiện với tổng số tiền: 257.990.000 đồng

2. Mục tiêu nhiệm vụ Quý II năm 2023

Công ty Điện lực Cao Bằng tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng điện, an toàn, liên tục, ổn định cho khách hàng. Không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng, triển khai mạnh mẽ việc thực hiện các dịch vụ điện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện, an toàn điện tại nơi làm việc, giảm tổn thất điện năng, không để xảy ra sự cố chủ quan, sự cố cháy nổ, hạn chế tối đa sự cố khách quan trong quản lý vận hành; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện, tiếp tục thực hiện công việc củng cố, sửa chữa lưới điện, sẵn sàng đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ đắc lực nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chủ đề: Thực hành tiết kiệm – Chống lãng phí”. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao cũng như các nhiệm vụ kinh tế chính trị tại địa phương.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Công ty Điện lực Cao Bằng – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Địa chỉ: Đường Pác Bó, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Email: pccaobang@gmail.com  

Điện thoại:  02063 859.882 ; Fax : 02063. 853.158

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769