PC Cao Bằng công bố thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

PC CAO BẰNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

 

  1. VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:Năm 2023 – giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch, là một năm nhiều khó khăn, thách thức khi tình hình khu vực, thế giới xảy ra nhiều biến động. Đặc biệt là khủng hoảng năng lượng khiến cho giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất điện tăng cao đột biến dẫn đến chi phí sản xuất và mua điện tăng. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng lớn, các tháng đầu năm tình hình thời tiết lại khô hạn kéo dài, các hồ thủy điện thiếu nước nghiêm trọng, một số tổ máy nhiệt điện than trong hệ thống cũng bị suy giảm công suất, hoặc bị sự cố do vận hành liên tục nhiều giờ trong điều kiện thời tiết nóng gay gắt kéo dài, dẫn đến thiếu hụt nguồn điện nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành điện nói chung và Công ty Điện lực Cao Bằng nói riêng. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp, ngành địa phương, dưới sự chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Toàn thể CBCNV Công ty Điện lực Cao Bằng với phương châm “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đã nỗ lực, sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để vượt khó, cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân, cụ thể như sau:
  2. Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Ước Giá trị thực hiện 2023 Ghi chú
1 Sản phẩm chủ yếu sản xuất
Điện tự sản xuất Tr.kWh 4,39 3,59  Không đạt KH do máy móc xuống cấp đang chờ sửa chữa và thời tiết khô hạn
Điện Thương phẩm Tr.kWh 557 587,08
2 Doanh thu tiền điện Tỷ đồng 1.108,8
3 Tỷ lệ TTĐN toàn Công ty % 3,15 3,30
Tổn thất cao thế % 1,45 0,76
Tổn thất trung thế % 2,87 3,16  Không đạt KH chủ yếu do thời tiết khô hạn thủy điện phát thấp, thiếu nguồn và khách hàng lớn giảm sản lượng
Tổn thất hạ thế % 3,75 3,74
4 Giá bán điện bình quân đ/kWh 1868,46 1880,18
5 Chỉ tiêu thu nộp tiền điện % 99,8 99,9
6 Chỉ tiêu nợ khó đòi Tỷ đồng 0 0 Không phát sinh nợ khó đòi
7 Tỷ lệ cung cấp điện trực tuyến cấp độ 4 % 100 100
8 Tỷ lệ cung cấp các dịch vụ điện theo phương thức điện tử % 100 100
9 Tỷ lệ KH thanh toán không dùng tiền mặt % 77,8 78,63
10 Tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt % 92,7%
11 Chỉ số tiếp cận điện năng Ngày làm việc <5 3,29
12 Điện mua EVNNPC Tr.kWh 603,84 605,24
Giờ bình thường % 344,07 351,69
Giờ cao điểm % 133,21 129,1
Giờ thấp điểm % 126,56 124,41
13 Thuế và các khoản nộp Nhà nước Tỷ đồng 45,74
  1. VỀ TÌNH HÌNH KẾT QUẢ SẢN THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2023
  2. Một số chỉ tiêu về nhiệm vụ công ích
TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch Ước Thực hiện 2023 Tỷ lệ

thực hiện so với kế hoạch

(%)

1 Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm
1.1 Điện thương phẩm Tr. kWh   223,71  
2 Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm Tỷ đồng 722,31
3 Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm Tỷ đồng 398,30
  1. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

2.1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường: Thực hiện nghiêm túc quy chế bảo vệ môi trường, quản lý chất thải nguy hại của EVN và Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 về việc quy định chi tiết một số điều của luật Bảo vệ môi trường.

2.2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội: Đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, cung cấp điện đến 94,53% các hộ dân nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc khó khăn phục vụ công tác quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện, Công ty Điện lực Cao Bằng đã thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực. Trong năm 2023, Công ty Điện lực Cao Bằng đã tích cực đóng góp, hỗ trợ kinh phí cho các quỹ:  Quỹ nông thôn mới; Quỹ vì người nghèo; Quỹ bảo trợ trẻ em; Tết vì người nghèo; Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ hỗ trợ nông dân; Tháng hành động vì trẻ em; Tri ân ngày thương binh liệt sỹ; Hưởng ứng chương trình chắp cánh ước mơ….; Tặng quà học sinh có thành tích học tập tốt, vượt khó, hoàn cảnh gia đình khó khăn. – Tổ chức thực hiện hoạt động thiện nguyện “Xuất cơm miễn phí” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.

2.3. Trách nhiệm với nhà cung cấp: Thanh toán đầy đủ, đúng hạn.

2.4. Trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng: Cung cấp điện ổn định, an toàn.

2.5. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và người lao động trong doanh nghiệp: Đảm bảo tiền lương và giải quyết các chế độ quyền lợi của người lao động kịp thời theo đúng quy định.

Với các kết quả đạt được trong năm 2023, Công ty Điện lực Cao Bằng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội. Đảm bảo nguồn điện cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần phục vụ tốt hơn các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Cao Bằng cũng như nâng cao đời sống nhân dân.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Công ty Điện lực Cao Bằng – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Địa chỉ: Đường Pác Bó, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Email: pccaobang@gmail.com

Điện thoại:  02063 859.882 ; Fax : 02063. 853.158

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769