Kính gửi: Quý khách hàng sử dụng điện
Công ty Điện lực Cao Bằng xin trân trọng cảm ơn đến toàn thể Quý Khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã đồng hành, phối hợp, tạo điều kiện để Công ty Điện lực Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ trong hoạt động cung ứng, sản xuất, kinh doanh dịch vụ điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong thời gian vừa qua …

 

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769