EVN YÊU CẦU CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TẠI MIỀN BẮC TRIỂN KHAI NGAY CÁC BIỆN PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN CẤP BÁCH TẠI TRỤ SỞ Trụ sở các đơn vị trong EVN ở các tỉnh, thành phố miền Bắc sẽ triệt để thực hiện tiết kiệm điện trong thời gian từ nay đến hết tháng 8/2023.

EVN YÊU CẦU CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TẠI MIỀN BẮC TRIỂN KHAI NGAY CÁC BIỆN PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN CẤP BÁCH TẠI TRỤ SỞ
????????Trụ sở các đơn vị trong EVN ở các tỉnh, thành phố miền Bắc sẽ triệt để thực hiện tiết kiệm điện trong thời gian từ nay đến hết tháng 8/2023.

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769