Đấu giá vật tư thu hồi kém, mất phẩm chất không chứa chất thải nguy hại và vật tư thu hồi chứa chất thải nguy hại

 

Thông Báo Đấu gia vật tư thu hồi kém, mất phẩm chất không chứa chất thải nguy hại và vật tư thu hồi chứa chất thải nguy hại và vật tư thu hồi chứa chất thải nguy hại số: 2763/TB-PCCB, ngày 21/10/2022. 

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769