Đấu giá vật tư thu hồi kém, mất phẩm chất không chứa chất thải nguy hại và vật tư thu hồi chứa chất thải nguy hại

Số 2735/TB-PCCB, Cao Bằng ngày 18/10/2022 Thông báo Đấu giá vật tư thu hồi kém, mất phẩm chất không chứa chất thải nguy hại và vật tư thu hồi chứa chất thải nguy hại.

Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769