Thông Báo: Kế hoạch vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện phân phối tuần từ 06/11 – 12/11 và 13/11 – 19/11

Thông Báo: Kế hoạch vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện phân phối tuần từ 06/11 – 12/11 và 13/11 – 19/11

Xem chi tiết thông báo tại đây: 02112023 Ke hoach van hanh, ke hoach sua chua, bao duong HTD phan phoi tuan 06-11 den 12-11 va 13-11 den 19-11


Có thể bạn quan tâm

Tổng đài 1900 6769